Volvo Cars công bố kế hoạch dự kiến hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Polestar

Vì tương lai của Polestar.

Volvo Cars đã ký Tuyên bố Ý định nêu rõ ý định đăng ký mua các cổ phiếu tiềm năng trong tương lai hoặc cổ phiếu liên kết vốn cổ phần do Polestar phát hành, tương ứng với tỷ lệ sở hữu để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của Polestar.

Volvo Cars là cổ đông lớn nhất tại Polestar, hiện nắm giữ 49,5% cổ phần. Đầu tư của Volvo Cars vào Polestar là dài hạn và quan trọng về mặt chiến lược. Volvo Cars cố gắng đóng vai trò là cổ đông và đối tác kinh doanh có trách nhiệm với Polestar.

Tuyên bố đầu tư Polestar cho sự phát triển trong tương lai của Volvo

Ploestar cần vốn để tăng trưởng liên tục.

Polestar đang tuân theo một kế hoạch tăng trưởng sâu rộng và tiếp tục thực hiện các kế hoạch mở rộng bán hàng, thị trường và bán lẻ toàn cầu đầy tham vọng của mình. Polestar đã tuyên bố rằng họ dự đoán rằng họ sẽ cần phải huy động thêm vốn thông qua các khoản vay nợ và vốn cổ phần để hỗ trợ tăng trưởng liên tục dựa trên kế hoạch kinh doanh hiện tại của mình.

Polestar đã tuyên bố rằng đề xuất kết hợp kinh doanh của họ với Gores Guggenheim, Inc. (Nasdaq: GGPI, GGPIW và GGPIU), dự kiến ​​sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2022. Tuyên bố về ý định của Volvo Cars để đăng ký một nguồn vốn chủ sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu tiềm năng trong tương lai phát hành chứng khoán liên kết của Polestar, áp dụng cho giai đoạn sau khi được đề xuất niêm yết tại Nasdaq New York và cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Tuyên bố hướng đế tương lai.

Khoản đầu tư trong tương lai không được đảm bảo và sẽ phải tuân theo các thỏa thuận cuối cùng nêu chi tiết các điều khoản và điều kiện của khoản góp vốn cổ phần tiềm năng đó theo các điều kiện thị trường và sẽ phải tuân theo tất cả các phê duyệt cần thiết của công ty và / hoặc quy định.

PSD Investment Ltd, chủ sở hữu lớn thứ hai của Polestar và một pháp nhân được kiểm soát bởi Eric Li, Chủ tịch Volvo Cars và chủ sở hữu có lợi chính, đã đưa ra một tuyên bố tương tự về ý định.
Tiết lộ này bao gồm thông tin mà Volvo Car AB (publ) có nghĩa vụ công bố công khai theo Quy định về lạm dụng thị trường của EU (EU nr 596/2014). Thông tin đã được gửi để xuất bản, thông qua đại lý của người liên hệ, vào ngày 07-03-2022 12:13 CET.

Đánh giá bài viết

2 thoughts on “Volvo Cars công bố kế hoạch dự kiến hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Polestar

  1. Pingback: Thử nghiệm thành công: 2022 Volvo XC60 T8 Polestar Engineered Extended Range - VOLVO in VIETNAM

  2. Pingback: Volvo bị rò rỉ về xe điện, xe nhỏ gọn và xe điện mới - VOLVO in VIETNAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.