LỜI HỨA TỪ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CỦA VOLVO

Bạn chỉ cần thư giản. Hãy để chúng tôi lo mọi thứ còn lại.

BẢO VỆ NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG

LÀM CHO MỌI NGƯỜI CẢM THẤY MÌNH ĐẶC BIỆT

Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Vì thế, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo.
Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

TƯ VẤN THÔNG TIN

Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất xe hơi vào năm 1927 bởi vì không một hãng xe hơi nào ở thời điểm đó sản xuất một chiếc xe đủ cứng cáp và an toàn cho đường xá Thụy Điển.

Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Vì thế, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo

Trên đường phát triển, chúng tôi đã nghĩ ra hàng ngàn sáng kiến và một trong số đó đã thay đổi thế giới. Và chính điều này đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục với những ý tưởng lớn lao hơn.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

Tư vấn thông tin Volvo Cars Việt Nam
Volvo Cars Việt Nam

TƯ VẤN THÔNG TIN

Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất xe hơi vào năm 1927 bởi vì không một hãng xe hơi nào ở thời điểm đó sản xuất một chiếc xe đủ cứng cáp và an toàn cho đường xá Thụy Điển.

Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Vì thế, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo

Trên đường phát triển, chúng tôi đã nghĩ ra hàng ngàn sáng kiến và một trong số đó đã thay đổi thế giới. Và chính điều này đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục với những ý tưởng lớn lao hơn.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

TƯ VẤN THÔNG TIN

Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất xe hơi vào năm 1927 bởi vì không một hãng xe hơi nào ở thời điểm đó sản xuất một chiếc xe đủ cứng cáp và an toàn cho đường xá Thụy Điển.

Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Vì thế, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo

Trên đường phát triển, chúng tôi đã nghĩ ra hàng ngàn sáng kiến và một trong số đó đã thay đổi thế giới. Và chính điều này đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục với những ý tưởng lớn lao hơn.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

TƯ VẤN THÔNG TIN

Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất xe hơi vào năm 1927 bởi vì không một hãng xe hơi nào ở thời điểm đó sản xuất một chiếc xe đủ cứng cáp và an toàn cho đường xá Thụy Điển.

Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Vì thế, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo

Trên đường phát triển, chúng tôi đã nghĩ ra hàng ngàn sáng kiến và một trong số đó đã thay đổi thế giới. Và chính điều này đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục với những ý tưởng lớn lao hơn.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.